Toimihenkilötehtävät

Liputtaja (este)

 • seisoo ratamestarin näyttämässä paikassa lähtö- tai maalilinjan tuntumassa
 • nostaa lähtölipun, kun tuomari antaa merkin (viheltää pilliin)
* nostaa maalilipun, kun ratsukko lähestyy viimeistä estettä
 • liputtaa (laskee lipun alas), kun hevosen ensimmäinen osa ylittää linjan
 • liputtaa (laskee lipun alas) aina poispäin ratsukosta, kuitenkin niin, että liputus on selkeästi havaittavissa

Ratahenkilöstö (este)

 • seuraa ratsukkoa, varoo häiritsemästä suoritusta
 • nostaa pudonneet puomit paikoilleen vasta suorituksen jälkeen, ellei estettä hypätä saman radan aikana useampaan kertaan
 • mikäli este hajoaa täysin (kielto) ja suoritus keskeytetään, ratahenkilöstö pyrkii kokoamaan esteen uudelleen mahdollisimman nopeasti
 • tarkkailee radan pohjaa, jos on kohtia, jotka saattavat pettää (haravointi, lanaus)

Portin avaajat (este)

 • avaavat portin, kun edellinen ratsukko on ylittänyt maalilinjan
 • sulkevat portin, kun edellinen ratsukko on poistunut ja seuraava on kentällä
 • huolehtivat, että portti on aina kiinni, kun ratsukko suorittaa rataa

Portin avaajat (koulu)

 •  avaavat portin päästääkseen ratsukon radalle, kun tuomari antaa äänimerkin, ja ratsukon tultua lopputervehdykseen avaavat portin uudelleen päästääkseen ratsukon pois radalta
 • sulkevat portin suoritusta häiritsemättä ratsukon siirryttyä kouluradalle
 • siirtyvät portin suljettuaan rauhallisesti pois portin välittömästä läheisyydestä antaakseen ratsukolle suoritusrauhan
 • huolehtivat, että portti on aina kiinni, kun ratsukko suorittaa rataa

Verryttelyalueen valvoja

 • valvoo verryttelyn sujuvuutta ja turvallisuutta, huolehtii ratsastuksen suunnasta ja laittaa esteet sen mukaisesti
 • huolehtii että alueella on kerrallaan vai sallittu määrä ratsukoita mikäli määrä on rajoitettu
 • tarkistaa, että oikeat ratsukot pääsevät vuorollaan verryttelyyn
 • tarkistaa, että esteet vastaavat  luokan korkeutta  ja ovat säännönmukaisia (esteratsastus)
 • katsoo, että kaikki ratsastavat kypärä päässä ja muuten asianmukaisissa varusteissa
 • valvoo, että ratsastajat kohtelevat ratsujaan ja toisiaan asianmukaisesti

Sihteeri

 • tarkistaa ennen luokan alkua, että pöytäkirjat ovat oikeassa järjestyksessä ja, että niitä on riittävästi
 • kirjoittaa tulospöytäkirjaan virhepisteet ja ajan, jotka tuomari ja ajanottaja hänelle ilmoittavat (esteratsastus)
 • näyttää kuuluttajalle ratsukon tuloksen (esteratsastus)
 • kirjaa selkeällä käsialalla ylös suorittavan ratsukon pisteet ja tuomarin kommentit (kouluratsastus)
 • luokan päätyttyä antaa tulokset kuuluttajalle palkintojen jakoa varten

Ajanottaja (este)

 • käsikellot: ottaa käsikellolla suorituksille ajat (liputuksista)
  • käsikellolla ajanotto alkaa siitä, kun lähtölinjan liputtaja laskee lippunsa alas (ratsukko ylittää lähtölinjan) ja päättyy siihen, kun maalilinjan liputtaja laskee lippunsa alas (ratsukko ylittää maalilinjan)
 • näyttää mitatun ajan sihteerille

Kakankerääjä (kk)

 • kerää hevosten jätökset verryttelyalueelta häiritsemättä ratsukoita
 • kerää hevosten jätökset radalta vasta edellisen ratsukon suorituksen jälkeen