Turvallisemman tilan periaatteet

Goodwill Riders ry:n turvallisemman tilan periaatteet takaavat jokaiselle jäsenellemme ja toimintaamme osallistuvalle turvallisemman tilan, missä toisista ei tehdä oletuksia ja irtisanoudutaan väkivallasta, häirinnästä ja syrjinnästä. Periaatteilla rakennetaan kunnioittavaa, avointa ilmapiiriä ja keskustelua ratsastusseurassamme.  Seurassamme jokainen on tärkeä.

Turvallisuus  on arvo, jota noudatamme kaikessa toiminnassamme. Kaikkeien jäsentemme vastuulla on kehittää turvallisuuteen tähtääviä käytäntöjä ja noudattaa seuran ja lajin sääntöjä sekä turvallisuusohjeita kilpailutoiminnassa sekä aina hevosten kanssa toimiessamme. Emme käytä väkivaltaa eläimiin, ihmisiin tai esineisiin.

Yhteisöllisyys: toimimme yhdessä ja edistämme positiivista sekä turvallista ilmapiiriä, missä kaikki kokevat olevansa tärkeitä. Kohtellemme toisiamme ystävällisesti, tasapuolisesti ja arvostavasti pitäen hevosten hyvinvoinnin etusijalla.

Eettisyys ja kunnioitus:  toimimme ettisesti, rehellisesti ja vastuullisesti. Olemme oikeudenmukaisia sekä hevosia että toisia ihmisiä kohtaan. Seurassamme jokainen saa olla oma itsensä. Kunnioitamme toisiamme, hevosia ja toistemme omaisuutta. 

Avoimuus ja yhdenvertaisuus: seuratoimintamme on avointa ja perustuu luottamukseen jäsenistöämme kohtaan.  Toimintammme ovat kaikki tervetulleita, riippumatta taidoista, taustoista tai kokemuksista. Toimimme tasapuolisesti  kaikkia jäseniämme arvostaen.

Hyvinvointi ja oppiminen: tuemme henkistä kasvua ja oppimista yhteisöllisesti. Hyvinvoiva hevonen ja ihminen ovat toimintamme ydin. Haluamme oppia joka päivä lisää hevosen kanssa toimimisesta ja hevosten ymmärtämisestä. Hevonen yhdistää ja tuo iloa, onnistumisia ja elinikäisiä ystäviä. Kaikilla tulee olla oikeus tähän.

Goodwill Riders ry:n häirintäyhteyshenkilön tavoitat sähköpostitse: (osoite tulossa) Sähköpostit käsitellään luottamuksellisesti.  

 

 

 

Periaatteet on hyväksytty seuran hallituksen kokouksessa 21.4.2024.