Strategia ja toiminta

Toimintasuunnitelma

Goodwill Riders ry 20 vuotta 2024

  • Seuran juhlavuosi näkyy kaikessa toiminnassamme. Jokainen on tärkeä seurallemme SRL:n vuoden teeman mukaisesti.
  • Arvostamme ja edistämme turvallisuuteen tähtäävää, kestävää ja yhteisöllistä lajikulttuuria.
  • Viestimme aktiivisesti tasa-arvoisen lajimme kilpailutapahtumia ja monipuolisia tapahtumia.
  • Lisäämme ratsastuksen vaikuttavuutta ja teemme monipuolisesti yhteistyötä paikallisesti Ylöjärvellä, alueellisesti Hämeessä ja kansallisesti Suomen ratsastajainliiton jäsenseurana.
  • Kehittämme seuratoimintaamme ja osaamistamme laajasti lajin parissa, jotta voimme tavoitella pääsyä olympiakomitean tähtiseurojen joukkoon.

Toimintasuunnitelmat 2020-2024

Toimintakertomus


Goodwill Riders ry  - Toimintakertomus 2022 (tiivistelmä)

Jäsenistö: Jäseniä seuralla oli 31.12.2022 yhteensä 209 (jäsenmäärä 2021: 206). Junioreita (alle 18 vuotta) oli 95 ja senioreita (yli 18 vuotta) 114. Jäsenistä poikia/miehiä oli yhteensä 7. Seuralla on yksi yli 65-vuotias jäsen. Seura jatkoi Suomen ratsastajainliiton (SRL) tarjoamaa mahdollisuutta liittää jäseniä kannatusjäseniksi ja vuonna 2022 kannatusjäseniä oli kuusi.

Ylöjärven seuraparlamentti: Goodwill Riders ry:llä on edustaja Ylöjärven kaupungin urheiluseurojen seuraparlamentissa. Ylöjärven seuraparlamentti perustettiin vuonna 2015 ja GWR on ollut mukana seuraparlamentissa lähes koko sen historian ajan. Seuraparlamentin avulla kaupunki tarjoaa seuroille mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon ja kuulla, mitä kaupunki suunnittelee ja näin myös osallistaa liikuntaseuroja suunnitteluun. Seuraparlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätäntävaltaa. Seuraparlamentti kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.

Suomen Ratsastajainliitto: vuoden 2022 pääteema oli ”Vastuullisesti yhdessä”. Liiton mukaan vastuullisuus näkyy ratsastuksessa ekologisesti, sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävänä toimintana. Seurana tavoitteenamme on näyttää esimerkkiä ratsastus-, hevos- ja urheiluyhteisöissä ja luomme kestävää toimintakulttuuria. GWR:n tavoitteena oli osaltamme tarjota liiton jäsenenä vastuullista, laadukasta harrastetason toimintaa ja luoda mahdollisimman matala kynnys ratsastuksen kilpailutoimintaan ja yhteisölliseen seuratoimintaan. SRL on linjannut, että ratsastuksen menestys lajina edellyttää yhdenvertaista ja turvallista toimintaympäristöä, oikeudenmukaisuutta, yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä kestävää ja vastuullista ratsastustoimintaa.

Oheisliikunta: Syksyllä 2021 aloitettu yhteistyö ylöjärveläisen yrittäjän (Coaching by Tarja) kanssa jatkui myös vuonna 2022, kun seuran jäsenille oli tarjolla viikoittainen liikuntaryhmä. Tunnit keskittyivät lähinnä ilmajoogan ja lihaskunnon yhdistelmään, juuri sellaiseen liikkumiseen mitä ratsastajat tarvitsevat.

Seuratoiminta ja hallitus:  Vuonna 2022 järjestettiin kaksi vuosikokousta eli sääntöjen mukainen kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidettiin 3.4.2022 (Juustoportti, Ylöjärvi) ja syyskokous 30.11.2022 (Juustoportti, Ylöjärvi). Hallitus kokoontui vuosikokousten lisäksi yhdeksän kertaa ja piti Teamsin avulla sekä kokouksia että työpalavereita kilpailujen ja muun toiminnan suunnittelun merkeissä.

Talous: Seuran taloudellinen tilanne jatkuu vakaana, koska seuralla ei ole kiinteitä kuluja. Koronavuosien jälkeen kilpailutoiminnan elpyessä, saimme talouden paremmin hallintaan, vaikka useita investointejakin teimme. Hankimme Ylöjärven kaupungin ratsastusmestaruuksia varten Ylöjärvi – esteen (Estepaja), lisäksi hankimme kilpailuissa tarvittavaa muuta kalustoa sekä kohensimme kahvion laitteita ja välineitä. Hankimme uusia seuratuotteita myyntiin, mutta niiden menekki ei ollut toivotunlainen. Lisäksi hankimme työkaluja pihatalkoita varten ja kunnostimme kilpailualueita sekä hankimme maaleja kaluston kunnossapitoon.

Jäsenkysely: Tiettävästi seuran historian ensimmäinen jäsenkysely toteutettiin 14.-27.11.2022. Vastaajia oli 40, joista 70 % oli senioreita. Vastausprosentti oli hieman alle 20. Jäsenkyselyyn vastanneiden kesken arvottiin lippupaketti huhtikuun 2023 Hevoset-messuille.

Kilpailutoiminta: Seuran jäsenet kilpailivat vuonna 2022 harjoitus-, seura-, ja alue- ja kansallisella tasolla. Seura järjesti kolme kilpailuharjoitusta sekä seuratason kilpailuja este- ja kouluratsastuksessa Vahannan ratsutilan maneesissa ja ulkokentällä. Vuonna 2022 seura järjesti viidet estekilpailut, viidet koulukilpailut sekä kolmet erilliset lasten kilpailut. Kilpailuissa ratsastettiin yhteensä 422 lähtöä. SRL:n kilpailulupia lunastettiin 56.

Ylöjärven mestaruudet: Järjestimme Ylöjärven mestaruuskilpailut koulu- ja esteratsastuksessa. Ylöjärveläiset yrittäjät (Hämeenkyrön Ikkunatehdas, Teivon Ravit, Restaurant & Bar Pepper, Coahcing by Tarja, Mattila Bros, Fressi Ylöjärvi, Terassitehdas, Sukkamestarit, Horze, Ylöjärven Kaupunki, Tapola) lähtivät tukemaan seuraa kilpailujen järjestämisessä lahjoittamalla palkintoja kaikkiin kilpailuissa oleviin luokkiin. Ylöjärven Uutiset oli myös mukana tapahtumassa.

Junioritoiminta: Lasten ja nuorten kerhotoiminta on ollut keskeytettynä maaliskuusta 2020 asti. Toimintaa voidaan jatkaa, kun kerhoihin saadaan koulutettua innostuneita ohjaajia. Nuoriso- ja junioritoiminnan tavoitteena on yhteisten tapahtumien ja retkien järjestäminen sekä erilaisiin tapahtumiin osallistuminen. Järjestimme kolmet lastenkilpailut. Ensimmäiset kilpailtiin toukokuussa, toiset elokuussa ja kolmannet joulukuussa pikkujoulujen yhteydessä.

Senioritoiminta: Senioripikkujoulut oli tarkoitus järjestää tammikuussa 2022, mutta pahenevan koronapandemian vuoksi tilaisuutta siirrettiin. Seuran senioreille järjestettiinkin kevätrieha toukokuussa 2022.

Muu toiminta: Seura järjesti keväällä kahdet talkoot sekä syksyllä maneesin siivoustalkoot yhteistyössä Vahannan ratsastuskoulun ja Vahannan yksityistallien kanssa.

Koulutukset: Seura tarjosi kaksi webinaaria(Oheisharjoittelu osana ratsastajien hyvinvointia ja suorituskykyä ja Ratsastuksen Psykologiaa - Tietoisesti taitava ratsastaja), jotka olivat kaikille avoimia. Lisäksi seura järjesti kilpaileville ratsastajille kisainfon Microsoft Teamsin kautta. Infoon osallistui yli 30 ratsastajaa tai heidän vanhempiaan. 

Toimihenkilöt:  kaksi seuran jäsentä kouluttautui estetuomareiksi ja kolme osallistui SRL;n turvallisuuspäällikkökoulutukseen.

Koko toimintakertomustiedoston  (noin 5Mt) saa luettavakseen pyytämällä sähköpostitse info(at)goodwillriders.fi toimintakertomukseen voi myös tutustua kilpailujemme aikana kansliassa.